Virtual-DBA™-palvelu

Palvelu tarjoaa tietokannan hallinnointia ja valvontaa VirtualDBATM-palveluna useille tietokantatuotteille (Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL). Asiakas voi valita Miraclen Virtual-DBATM-palvelun tason kolmesta eri palvelupaketista valvottavan järjestelmän businesskriittisyyden mukaan. Palvelupakettia  voidaan mukauttaa liittämällä siihen valinnaisia lisämoduuleita.

Virtual-DBA™-palvelu alkaa aina tietokantojen terveystarkastuksella, jossa kartoitetaan asiakkaan tietokantojen ja tietokantaympäristön nykytila sekä ehdotetaan korjaavia ja toimintaa tehostavia toimenpiteitä. Tietokantapalvelumme tavoitteena on varmistaa palvelun piiriin kuuluvien tietokantojen tekninen toimivuus, ajantasaisuus sekä varmistaa kantojen käytettävyys palvelutasosopimuksen mukaisesti. Tietokannan toimivuutta valvotaan sekä valvontaohjelmiston avulla että asiantuntijatyönä säännöllisesti tehtävin tarkistuksin pyrkien ennakoivuuteen.

Myös pelkällä tietokantojen terveystarkastuksella voimme lähteä liikkeelle.

Kysy lisää!