Projektinhallinta

Projektinhallinnan merkitys projektin onnistumiselle

Projektinhallinnalla on erittäin suuri merkitys onnistuneelle projektin läpiviennille. Projektipäällikön ei tarvitse olla tekninen asiantuntija, mutta tekninen tausta auttaa projektin tarpeiden ymmärtämisessä ja projektin sidosryhmien kanssa kommunikoinnissa. Kaikki projektipäällikkömme ovat myös yhden tai useamman tietokantateknologian asiantuntijoita.

Mitä projektinhallintaan kuuluu?

Projektipäällikkö raportoi ja on vastuullinen ensisijaisesti projektin ohjausryhmälle.

Projektinhallintapalveluun sisältyy aina:

  • projektin esityöt sisältäen projektisuunnitelman ja riskianalyysin sekä näiden päivittämisen projektin elinkaaren ajan
  • projektin kulun seuranta ja raportointi asiakkaan kanssa sovitulla tavalla, frekvenssillä ja laajuudessa
  • projektin laadun hallinta
  • yhteydenpito ja tiedottaminen projektin sidosryhmien välillä
  • yleisenä yhteyshenkilönä toimiminen projektin ajan myös projektin ulkopuolisille tahoille
  • kokousjärjestelyt, kokousten läpivienti ja raportointi
  • projektin lopputoimitukseen kuuluvaksi sovitun aineiston toimittaminen
  • projektin arkistoiminen asiakkaan toivomalla tavalla

Kaikki edellä mainitut tehtävät sisältyvät projektin hallinnointiin asiakkaan kanssa yhdessä sovitussa laajuudessa. Palvelun tarkasta tehtävienjaosta sovitaan aina erikseen projektikohtaisesti asiakkaan kanssa.

Menetelmät

Miraclen projektipäälliköillä on kokemusta erilaisten projektinhallintamenetelmien käyttämisestä asiakasprojekteissa, mukaanlukien ketterät menetelmät (kuten SCRUM) sekä perinteisemmät ohjelmistoprojektien hallintamenetelmät.

Kysy lisää!