Hanselin puitesopimustoimittajaksi

6.9.2011

Hansel Oy teki hankintapäätöksen Teknisen IT-konsultoinnin tarjouskilpailussa 23. kesäkuuta 2011. Miracle Finland Oy on yksi puitesopimustoimittajaksi valituista toimittajista sopimuskaudella 2011-2015 teknologia- ja infrastruktuurikehityspalveluiden osa-alueella.

Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö ja 70 henkilön asiantuntijaorganisaatio, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille. Yhtiö edistää vastuullisen toiminnan kautta laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Yhtiön hallinnoimilla sopimuksilla tehtiin vuonna 2011 hankintoja 675 miljoonalla eurolla. Hansel Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävä ja rooli on määritelty lainsäädännössä. Hansel Oy toimii valtiovarainministeriön ohjauksen alaisena.