Heli Helskyaho: Oracle ACE Director

6.11.2013

Toimitusjohtajamme Heli Helskyaho on nimitetty Oracle ACE Directoriksi

“Oracle ACE” ja “Oracle ACE Director” ovat Oraclen myöntämiä henkilökohtaisia kunnianimityksiä, jotka voidaan myöntää tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta Oracle-yhteisössä. Näistä kahdesta “Oracle ACE Director” voidaan myöntää henkilölle, joka on “Oracle ACE” -tunnustuksen edellyttämän teknisen asiantuntemuksen ja yhteisöaktiivisuuden lisäksi osoittanut erityistä aloitteellisuutta sekä Oraclen yhteisötoiminnassa että oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa jakamisessa laajemman käyttäjäkunnan hyödyksi.

Suomessa on tällä hetkellä kaksi “Oracle ACE Director” -nimityksen ja kaksi “Oracle ACE” -nimityksen haltijaa, ja voimme ylpeinä tiedottaa, että 50% näistä on Miracle Finland Oy:n tallissa: Helin nimityksen lisäksi Miracle Tuomas Pystynen on “Oracle ACE” -nimityksen ansiokas haltija!