Teesejämme

On tärkeätä ymmärtää tiedon merkitys ja sen tärkeys liiketoiminnalle. Oikea tieto ja luotettavat, hyvin toimivat tietojärjestelmät tuovat kilpailuetua yritykselle.

Tietomallintaminen ja tietokannan mallintaminen on erityisen tärkeää tehdä hyvin ja sille tulee varata aikaa, koska se luo perustan koko sovelluskehitykselle. Tähän tarvitaan myös asiakkaan panosta, koska asiakas tuntee parhaiten oman liiketoimintansa ja siihen liittyvät tiedot.

Tietokantojen ammattitaitoinen ylläpito ja hallinta on ehdoton edellytys niiden turvalliselle ja tehokkaalle hyödyntämiselle. Etenkin liiketoimintakriittisten järjestelmien ollessa kyseessä, on virhetilanteiden ennaltaehkäiseminen ja mahdollisten ongelmien välitön ratkaiseminen ensiarvoisen tärkeää.